Μαθηματικά Δημοτικού

Μαθηματικά Δημοτικού


Για όλες τις τάξεις τού Δημοτικού

Σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία

Θεματικό Ευρετήριο ή κατά μάθημα

ΔΩΡΕΑΝ ανανέωση μέσω Διαδικτύου
Καλύπτει την ύλη όλων των τάξεων τού Δημοτικού. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε όλες τις τάξεις τού Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι επικαιροποιημένο, ανανεώθηκε το 2009-2010 και είναι ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές των νέων σχολικών βιβλίων. Η πλοήγηση μπορεί να γίνει ανά μάθημα, μέσω Θεματικού Ευρετηρίου ή βάσει επιπέδου δυσκολίας. Ο μαθητής βρίσκει εύκολα τις ασκήσεις που θέλει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανανεώνεται μέσω τού Διαδικτύου εντελώς δωρεάν. Έτσι, το παιδί θα έχει στη διάθεσή του ότι νέο προστεθεί στο λογισμικό.

5.000 και πλέον ασκήσεις και θεωρίες

Γονικός έλεγχος

Επιβράβευση
των μαθητών

Πολύ χαμηλή
τιμή
Η διδακτέα ύλη μετατράπηκε σε πάνω από 5.000 ασκήσεις και θεωρίες. Ο γονέας μπορεί να ελέγχει την πρόοδο τού παιδιού και να απαγορεύει την αυτόματη λύση των ασκήσεων. Οι μαθητές επιβραβεύονται με διαδραστικά παιχνίδια όταν λύνουν μία σειρά από ασκήσεις. Το CD με το σύνολο τού περιεχομένου προσφέρεται στην τιμή των 120 € ή των 20 € ανά τάξη.
Advertisements